Javni natjecaj za pruzanje ugostiteljskih usluga

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na  površinama prostora Zagrebačkog Velesajma Zagreb, Avenija Dubrovnik za vrijeme održavanja Svjetske izložbe pasa Zagreb 2024  od 24.4.2024 do 28.4.2024. i to :


    a)    Otvoreni prostor na prolazu južne strane paviljona 6;
    b)    Otvoreni prostor na prolazu južne strane paviljona 8;
    c)    Otvoreni prostor na prolazu južne strane paviljona 8a;
    d)    Otvoreni prostor na prolazu južne strane paviljoona 9;


za postavljanje pokretnih naprava za pružanje ugostiteljskih usluga na površini veličine :
    a)    Prostor 2,00 x 1,00 m što čini površinu od 2,00 m2,
    b)    Prostor 2,00m x 2,00 m što čini površinu od  4,00 m2,
    c)    Prostor 4,00m x 4,00 m što čini površinu od 16,00 m2

Pravo podnošenja ponude imaju gospodarski subjekti koji su registrirani u Republici Hrvatskoj te koji su specijalizirani i tehnički opremljeni za obavljanje predmetnih poslova.


Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,00 eura na račun Hrvatski kinološki savez, uz napomenu „Jamčevina za sudjelovanje u javnom pozivu WDS 2024“ najkasnije do 5.4.2024.


Cjelokupan iznos mora biti uplaćen najkasnije do 15.4.2024. godine do kada se mora sklopiti i Ugovor. Ukoliko korisnik- zakupnik ne uplati potpun iznos do navedenog datuma smatrati će se da je odustao od korištenja prostora, te će uplaćena jamčevina ostati organizatoru.


OSOBA ZA KONTAKT I DODATNA PITANJA
Lana Levai
lana.levai@gmail.com
+385 91 19 04 505